Frågor som ofta ställs till en begravningsbyrå

När ett dödsfall inträffar är det vanligt att dom närmaste har många frågor kring vad man behöver göra och hur allt kommer att gå till. Det enklaste sättet att få hjälp med detta är att vända sig till en begravningsbyrå, där det finns lång erfarenhet av arbete som rör just det här området. Nedan följer några av dom vanligaste frågorna som ställs hos en begravningsbyrå, samt tillhörande svar.

Hur mycket kostar en begravning?

Kostnaden för en begravning kan skilja sig mycket beroende på vilka val man gör. Vanligtvis brukar den totala summan hamna någonstans mellan 18000 – 26000 kronor och då har man anordnat en ceremoni samt tillhörande minnesstund. Väljer man bort ceremonin betalar man däremot bara för en kista samt transport. Själva arbetskostnaden hos olika byråer kan också skilja sig en del men den betalar man oavsett om man planerar en ceremoni eller inte.

Vad gör man om det inte finns några pengar i dödsboet?

Om det saknas tillgångar i dödsboet, vilket vanligtvis bekostar begravningen, kan anhöriga ansöka om bidrag hos kommunen. Bra att veta är dock att kostandera så som gravplats hos begravningsbyråer göteborg, kremation, lokal med mera redan är betalda genom begravningsavgiften som alla folkbokförda betalar. En begravningsbyrå kan bistå med bra hjälp om det finns problem kring ekonomin inför en begravning.

Hur lång tid har man på sig att arrangera en begravning efter att något dött?

Mellan dödsfall och gravsättning eller kremering får det inte gå mer än en månad men det kan vara bra att inte låta det gå för länge. I Sverige är det vanligt att en begravning äger rum ca 11–14 dagar efter dödsfallet.

Är det begravning med öppen kista tillåtet?

Ja, det är tillåtet med öppen kista men det är mycket ovanligt i Sverige. Vill man ha det så behöver alla inblandade informeras, alltifrån präst till gäster. Vill man ha en öppen kista under ceremonin kan den begravningsbyrå man valt hjälpa till med dom förberedelser som behövs.

Hur vet man att man kan lita på en begravningsbyrå?

I Sverige finns många auktoriserade begravningsbyråer vilket innebär att dom har särskilt ställa krav att leva upp till. Detta för att kunderna ska känna sig trygga och veta att dom blir behandlade på ett seriöst sätt. Därför är det bra att anlita just en auktoriserad byrå.

Får man fota vid en begravning?

Ja, det är tillåtet att ta fotografier i ceremonilokalen men det kan vara klokt att göra det efter at ceremonin har ägt rum. Viktigt är dock att inte rika kameran mot gästerna utan allra bäst är att göra det när alla har lämnar lokalen. Det kan annars upplevas både som stötande och störande.

Den avlidne har lämnat efter sig vita arkivet, vad innebär det?

Det vita arkivet är något man själv kan fylla i medan man är i livet för att underlätta för sina anhöriga den dag man dör. Det berör frågor kring hur begravningen ska arrangeras och annan information som kan vara bra att ha. Det innebär alltså att man planerar begravningen utifrån den avlidnes egna önskemål, vilket brukar underlätta väldigt mycket.

Posted on Categories All, B1, KE