Bestämma takmaterial inför takläggning 

Inför en takläggning är det många saker att tänka på och fundera kring. Först och främst behöver du lägga upp en budget för hela projektet och se över vad för slags material på taket du ska ha. Du kan behöva fundera på tålighet, livslängd och skötsel för att avgöra vilket material du anser vara bäst för ditt hus. 

Olika takmaterial 

Vilket takmaterial du bör välja beror på en mängd olika faktorer. Om du ska byta ut taket på en byggnad är det vanligt att välja samma material som tidigare använts. Detta är dock inte alltid fallet, exempelvis om ett annat takmaterial passar bättre för husets funktion och utseende. Om det handlar om ett nybygge blir valmöjligheterna tämligen många och urvalet kan bli svårt. 

Papp/shingel 

Nu för tiden är det vanligt att välja shingel som takmaterial för nya byggnader. Det ger huset ett modernt intryck och har många positiva egenskaper. Ett shingeltak är uppbyggt med överlappande element. Taket består delvis av vattentätt glasfiber och delvis oxiderad asfalt. I vissa fall innehåller asfalten mineraler som exempelvis skiffer. I jämförelse med papptak, som är vanligt förekommande och väl fungerande på tak med mindre lutning, är shingel exklusivare. Shingel finns även i en mängd olika former och färger vilket skapar många möjligheter.  

Betong, stålplåt och tegel 

Betongpannor är ett takmaterial som täcker väldigt många småhus runt om i Sverige och är robusta, tunga och tåliga. Stålplåt är vanligt förekommande på kyrkor, hus och ladugårdar och har väldigt lång livslängd. Stål- och aluminiumtak är lättare än betongpannor och finns i många olika utföranden. Tegel har väldigt lång hållbarhet och åldras väldigt vackert. 

Att tänka på 

Vilket takmaterial du väljer är helt enkelt något du får avgöra genom att väga för- och nackdelar mellan de olika materialen. Budget kan även ha en stor påverkan på vilket takmaterial du väljer för din takrenovering, eftersom olika material kostar olika mycket. Något som är värt att tänka på är att olika takmaterial kan passa bättre och sämre för olika byggnader. Papptak passar exempelvis bättre på plattare tak medan takpannor kräver en lutning på minst 14 grader för att de ska uppfylla sin funktion. Om de används på ett tak som inte har minst 14 graders lutning kan inte vattnet rinna av ordentligt och det finns en risk för att vatten tar sig in mellan takpannorna och skadar huset. Förövrigt är det bra att se över vad för skötsel vardera takmaterial kräver. Du kan nämligen behöva tvätta och underhålla ditt tak årligen för att det ska hålla sig fint och dessa åtgärder kan skilja sig åt beroende på vilket takmaterial det handlar om. Överlag tenderar det att vara värt att investera i ett lite dyrare tak vid ett takbyte, då det ökar värdet på bostaden.